Bij ons kan er héél veel wel in Corona-tijd?

De situatie rondom het Covid-19 ontwikkelt zich nog steeds van maand tot maand. Daarom houden we nauw contact met de daarvoor aangewezen instanties RECRON, BOVAG en RIVM. We passen ons beleid steeds op de actuele richtlijnen aan.

Hoewel het ook voor ons allemaal een vreemde en bijzondere tijd is, waarin zaken anders gaan dan voorheen, kunnen we u goed adviseren inzake een camperreis in deze Coronatijd.  Wij proberen zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan en zoeken samen met onze klanten naar de beste oplossing mocht uw vakantie door externe factoren in het water vallen. Samen komen we hier uit. Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen:

1# Kunnen wij nog op vakantie met de camper?

Bij Holland Campers Wateringen kunt je het hele jaar terecht voor een huurcamper. In Nederland, mar ook in onze buurlanden zijn er campings  welke het hele jaar geopend zijn. Daarnaast zijn er ontelbare camperplaatsen! In al onze campers is een douche en toilet aanwezig, zodat u niet afhankelijk bent van het sanitair op campings. Mochten er plannen zijn om naar het buitenland te willen, dan is het handig om een plan B te hebben, omdat gebieden soms ineens van geel naar oranje of zelfs weer naar rood gaan. Op campings is over algemeen voldoende ruimte en gelden dezelfde landelijke richtlijnen als die u thuis opvolgt.

2# Welke maatregelen hebben we genomen om de verspreiding van Corona tegen te gaan? 

Op dit moment betekent dit dat ons beleid op de volgende punten is aangepast:

 • Op de zaterdagen zijn wij geopend van 9:00-12:00 uur.
 • Doordeweeks willen we u op afspraak ontvangen, eventueel ook ‘s-avonds.
 • De schoonmaak en hygiëne in het algemeen hebben onze scherpste aandacht en zorg.
 • Onze professionele probiotsche schoonmaakmiddelen hebben zowel een diepte als nawerking en wij maken gebruik van een ozon apparaat dat virussen doodt. 
 • Wij houden gepaste afstand, gebruiken weggoi bekertjes voor de koffie en doen op verzoek zelfs een mondkapje op wanneer wij met u in een camper zijn. 

3# Hoe blijf ik up to date over mijn vakantie? 

Wij volgen de situatie in heel Europa op de voet. Mochten er wijzigingen in onze mogelijkheden optreden, dan communiceren we dit via onze website en social media kanalen. Uw veiligheid staat ten allen tijden voorop.

Wij vertrouwen erop dat we in een sfeer van verdraagzaamheid en vriendelijkheid, zorg voor elkaar kunnen dragen. Daar zetten wij ons met liefde en energie voor in!

Wij hopen dat jullie in deze bizarre tijd, zelf niet ziek worden en mogelijkheden zien om je roadtrip aan te passen wanneer dat nodig is, zodat je van je campervakantie kan genieten!

 

4# Wat als het toch niet gaat lukken

Wij hebben annuleringsvoorwaarden en annuleringstermijnen voor onze klanten die om welke reden dan ook de camperhuur willen annuleren. Deze annuleringsvoor-waarden zijn vastgesteld dooe de SER, een samenwerkingsorgaan waarin zowel de Consumentenbond, als de ANWB en HISWA-RECRON zijn vertegenwoordigd. 

Wanneer u niet naar een gepland gebied kan vanwege Covid -19 is dat geen geldige  annuleringsgrond meer na 1-1-2021. U heeft immers bij ons een camper gehuurd en géén vakantie naar een bepaald gebied. U kunt altijd nog met een camper uw reisplan  aanpassen.

 

Wilfred van Luijk | Holland Campers Wateringen

Als ik toch mijn campervakantie wil annuleren of omboeken?

 

Niet doorgaan van uw camperreis i.v.m. Coronavirus

In 2020 nadat we voor het eerst met Covid-19 geconfronteerd werden hebben veel klanten ons gevraagd hoe te handelen i.v.m. het Coronavirus. Wij begrepen de onzekerheid en hebben met iedereen daarover gesproeken en een oplossing gezocht en gevonden.

Holland Campers Wateringen heeft standaard RECRON annuleringsvoorwaarden.

De redelijkheid en billijkheid die bij uitvoering van overeenkomsten een belangrijke rol spelen, vragen in onvoorziene situaties als deze Corona-crisis om passende en redelijke oplossingen voor de uitdagingen, waarvoor de Holland Campers Wateringen zich gesteld ziet. In verband daarmee zijn door Holland Campers Wateringen maatregelen genomen, waaronder deze ten aanzien van annuleringen. Holland Campers Wateringen heeft voor annuleringen die vallen onder deze voorwaarden, én in ieder geval voor de gevallen dat nakoming van de overeen­komst door de onderneming en/of de consument niet (meer) mogelijk is, een Camperverhuur-voucher ontwikkeld, welke een waarde vertegenwoordigd waarmee binnen 2019 kosteloos een nieuwe verhuurperiode en of een groepsreis geboekt kan worden bij de Holland Campers Wateringen. In de gevallen waarin de reservering naar een volgend seizoen is doorgeschoven hebben wij € 500 berekend. Deze regeling is echter  met ingang van 2021 beëindigd. Bestaande afspraken worden gerespecteerd.

 

Kan ik wel annuleren?

Annuleren kan altijd. Indien u vanwege het Coronavirus uw vakantie wilt annuleren, dan is er geen recht op restitutie, tenzij Nederland ‘op slot’ wordt gezet door de overheid. Wanneer u wilt annuleren, doet u dat schriftelijk, zoals vermeld in onze voorwaarden. Wij sturen u hiervan een bevestiging met een annuleringskosten berekening, welke u kunt gebruiken om eventueel bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen, indien u een annuleringsverzekering heeft. 

Annuleringsverzekering 

Indien je een annuleringsverzekering hebt afgesloten en vanwege de uitbraak van het Coronavirus wil je niet meer op vakantie, dan dien je die vraag bij je verzekeraar neer te leggen. RECRON ziet dit niet als geldige annuleringsreden. Je kan immers wel met de de camper op pad. 

Als je zelf ziek bent, dan kun je een beroep doen op je annuleringsverzekering. Of er dan een vergoeding plaatsvindt, wordt bepaald door jouw verzekeringsmaatschappij.

 

Mag ik omboeken?

U mag tot 8 weken voor vertrek omboeken naar een andere periode en/of andere camper. Wel berekenen wij hiervoor € 50 administratiekosten in rekening.  Op onze website kunt u de beschikbaarheid vinden. Uiteraard willen wij u daar graag bij helpen. Wanneer u kiest voor een omboeking en het huurbedrag is hoger dan het huurbedrag van de originele reservering, dient u dit verschil bij te betalen. Wanneer het huurbedrag lager is dan de originele reservering dan delen we het verschil.

Het volledige huurbedrag (exclusief de borg) dient dan in zijn geheel per omgaande voldaan te worden bij omboeking.

Een omboeking zal minmiaal aan één zijde aansluitend moeten zijn op bestaande reserveringen. Sluit de reservering aan één kant aan dan zal er minimaal 10 dagen vrij moeten zijn aan de andere kant van de reservering, zodat we zoveel mogelijk klanten kunnen helpen met het omboeken van hun reis. Wij willen graag helpen met zoeken naar de beschikbare mogelijkheden.

 

Kan ik na omboeken alsnog annuleren?

Wanneer u voor een omboeking heeft gekozen en u wilt niet vertrekken, kunt u alsnog annuleren. De annuleringskosten zijn dan 60% ipv de gebruikelijke 90%. U ontvangt dan van ons voor het overblijvende betaalde deel een campervoucher. Deze campervoucher is geldig tot eind 2025.

 

Voorwaarden HollandCampers-voucher

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 1. HollandCampers-voucher wordt uitgegeven ingeval van annulering van gehuurde campers of groepsreizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de verhuur en/of diensten in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus. Zo komen we onze belofte om een onvergetelijke camperreis te maken na, alleen op een later tijdstip
 2. De HollandCampers-voucher kan alleen worden ingewisseld bij Holland Campers Wateringen of Holland Campers Malaga.
 3. De HollandCampers-voucher biedt geen aanspraak op eenzelfde of vergelijkbare prestatie als die met de oorspronke­lijke boeking gemoeid was.
 4. Op de HollandCampers -voucher staat de datum van uitgifte, de geldigheidsduur, de naam van de betreffende camperverhuurder, reserveringsnummer, de naam van de consument duidelijk vermeld.
 5. De HollandCampers-voucher is niet overdraagbaar aan een derde.
 6. Aanpassing van deze regeling kan plaats vinden ingeval de HISWA-RECRON dit nodig acht en/of de overheid haar maatregelen langer laat voortduren dan 31 mei 2021.
Wij hebben deze maatregelen met zorg opgesteld, druk- en typefouten voorbehouden.  Opgemaakt 1-4-2020 te Wateringen,  bijgewerkt op 1 januari 2021.

Neem contact op met ons 

  Chat openen
  Stuur een Whatsapp berichtje!