Bij ons kan er héél veel wel in Corona-tijd?

De situatie rondom het Coronavirus ontwikkelt zich van week tot week. Daarom houden we nauw contact met de daarvoor aangewezen instanties RECRON, BOVAG en RIVM. We passen ons beleid steeds op de actuele richtlijnen aan.

Hoewel het ook voor ons allemaal een vreemde en bijzondere tijd is, waarin zaken anders gaan dan voorheen, kunnen we u goed adviseren inzake een camperreis in Coronatijd.  Wij proberen zo goed mogelijk met deze situatie om te gaan en zoeken samen met onze klanten naar de beste oplossing mocht uw vakantie door externe factoren in het water vallen. Samen komen we hier uit. Hieronder vindt u een overzicht van veel gestelde vragen:

1# Kunnen wij nog op vakantie met de camper?

Bij Holland Campers Wateringen kunt u het hele jaar terecht voor een huurcamper. In Nederland zijn het hele jaar campings open en mocht u naar de zon willen is op dit moment Italië een veilige bestemming. Daarnaast zijn er ontelbare camperplaatsen! In al onze campers is een douche en toilet aanzezig, zodat u niet afhankelijk bent van het sanitair op campings. Wel is het handig wanneer u zich zo flexibel mogelijk probeert op te stellen, omdat gebieden soms ineens van geel naar oranje gaan. Op campings is over algemeen voldoende ruimte en gelden dezelfde landelijke richtlijnen als die u thuis opvolgt.

2# Welke maatregelen hebben we genomen om de verspreiding van Corona tegen te gaan? 

Op dit moment betekent dit dat ons beleid op de volgende punten is aangepast:

 • Op de zaterdagen zijn wij geopend van 9:00-12:00 uur.
 • Doordeweeks willen we u op afspraak ontvangen, eventueel ook ‘s-avonds.
 • De schoonmaak en hygiëne in het algemeen hebben onze scherpste aandacht en zorg.
 • Onze professionele probiotsche schoonmaakmiddelen hebben zowel een diepte als nawerking en wij maken gebruik van een ozon apparaat dat virussen doodt. 
 • Wij houden afstand en hebben een protocol voor ons bedrijf gemaakt.

3# Hoe blijf ik up to date over mijn vakantie? 

Wij volgen de situatie op de voet. Mochten er wijzigingen optreden, dan communiceren we dit via onze website en social media kanalen. Uw veiligheid staat ten allen tijden voorop.

Wij vertrouwen erop dat we in een sfeer van verdraagzaamheid en vriendelijkheid, zorg voor elkaar kunnen dragen. Daar zetten wij ons met liefde en energie voor in!

En wij hopen dat jullie in deze bizarre tijd, zelf niet ziek worden en mogelijkheden ziet om je roadtrip aan te passen, zodat je van je campervakantie kan genieten en rust kan vinden!

 

4# Een Campervoucher voor als het toch niet gaat lukken

Wij hebben een HollandCamper-voucher in het leven geroepen voor onze klanten die vanwege het coronavirus de camperhuur willen annuleren. Zij kunnen later in hetzelfde jaar zonder extra kosten alsnog op vakantie of tegen betaling van een acceptabel bedrag van € 500 de reis naar het volgende jaar verschuiven. Deze oplossing is voor beide partijen acceptabel en is mede opgesteld door HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor de watersport en recreatie.

Met de campervoucher kunnen wij onze verplichtingen nakomen, zij het op een later tijdstip.

Geruststelling
De voucher is enerzijds bedoeld als geruststelling naar klanten toe en anderzijds blijft hiermee de liquiditeitspositie van ondernemers in deze noodsituatie overeind.
Wie bij annulering een voucher accepteert, kan op een later moment alsnog zijn verblijf laten plaatsvinden. De provincies staan in dat geval garant mocht een watersport- of recreatiebedrijf toch in financiële problemen komen, zodat de vakantiegangers er zeker van kunnen zijn dat ze hun reeds betaalde huur of reissom terugkrijgen. HISWA-RECRON heeft ook al een beroep gedaan op het Rijk om er een nationale regeling van te maken.

Wilfred van Luijk | Holland Campers Wateringen

Annuleren of omboeken?

 

Niet doorgaan van uw camperreis i.v.m. Coronavirus

Wij zijn de afgelopen tijd door veel klanten gebeld met de vraag hoe te handelen i.v.m. het Coronavirus.  Wij begrijpen de onzekerheid en proberen op al uw vragen een antwoord te geven.

Holland Campers Wateringen heeft vanwege de uitzonderlijke situatie die het gevolg is van de verspreiding van het Covid-19 virus per 13 maart 2020 de op haar overeenkomsten toepasselijke annuleringsvoorwaarden aangepast. De redelijkheid en billijkheid die bij uitvoering van overeenkomsten een belangrijke rol spelen, vragen in deze onvoorziene situatie om passende en redelijke oplossingen voor de uitdagingen waarvoor de Holland Campers Wateringen zich gesteld ziet. In verband daarmee zijn door Holland Campers Wateringen maatregelen genomen, waaronder deze ten aanzien van annuleringen. Holland Campers Wateringen heeft voor alle annuleringen vanaf 13 maart 2020, én die vallen onder de navolgende voorwaarden, én in ieder geval voor de gevallen dat nakoming van de overeen­komst door de onderneming en/of de consument niet (meer) mogelijk is, een Camperverhuur-voucher ontwikkeld, welke een waarde vertegenwoordigd waarmee een nieuwe verhuurperiode en of een groepsreis geboekt kan worden bij de Holland Campers Wateringen.

 

Kan ik wel annuleren?

Annuleren kan altijd. Indien u vanwege het Coronavirus uw vakantie wilt annuleren, dan is er geen recht op restitutie, tenzij Nederland ‘op slot’ wordt gezet door de overheid. Wanneer u wilt annuleren, doet u dat schriftelijk, zoals vermeld in onze voorwaarden. Wij sturen u hiervan een bevestiging met een annuleringskosten berekening, welke u kunt gebruiken om bij uw verzekeringsmaatschappij in te dienen, indien u een annuleringsverzekering heeft. Dekt uw verzekering de annulering niet (kopie bijvoegen) dan biedt Holland Camper Wateringen u de volgende opties aan.

Mijn Annuleringsverzekering betaald niet uit

Indien je een annuleringsverzekering hebt afgesloten en vanwege de uitbraak van het Coronavirus wil je niet meer op vakantie wil, dan dien je die vraag bij je verzekeraar neer te leggen. RECRON ziet dit niet als geldige annuleringsreden. Je kan immers wel met de de camper op pad. 

Als je zelf ziek bent, dan kun je een beroep doen op je annuleringsverzekering. Of er dan een vergoeding plaatsvindt, wordt bepaald door jouw verzekeringsmaatschappij.

Indien je geen annuleringsverzekering hebt afgeloten, gaan we proberen de schade voor beide partijen zo beperkt mogelijk te houden. Daarbij wil ik, rechtvaardig en consequent zijn, maar ik moet ook reël blijven. Holland Campers is een jong bedrijf is wat flink geïnvesteerd heeft en nog geen grote buffers heeft kunnen aanleggen.

 

Mag ik omboeken?

U mag eenmalig kosteloos omboeken naar een andere periode en/of andere camper in hetzelfde seizoen.  Op onze website kunt u de beschikbaarheid vinden. Uiteraard willen wij u daar graag bij helpen. Wanneer u kiest voor een omboeking en het huurbedrag is hoger dan het huurbedrag van de originele reservering, dient u dit verschil bij te betalen. Wanneer het huurbedrag lager is dan de originele reservering dan delen we het verschil.

Het volledige huurbedrag (exclusief de borg) dient dan wel in zijn geheel per omgaande voldaan te worden bij omboeking.

Een omboeking zal aan één of twee kanten aansluitend moeten zijn op een bestaande reservering. Sluit de reservering aan één kant aan dan zal er minimaal 10 dagen vrij moeten zijn aan de andere kant van de reservering, zodat we zoveel mogelijk klanten kunnen helpen met het omboeken van hun reis. Wij willen graag helpen met zoeken naar de beschikbare mogelijkheden.

 

Kan ik na omboeken alsnog annuleren?

Wanneer u voor een omboeking heeft gekozen en u wil of kan door het Coronavirus niet vertrekken, kunt u alsnog annuleren. De annuleringskosten zijn dan 60% ipv de gebruikelijke 90%. U ontvangt dan van ons voor het overblijvende betaalde deel een campervoucher. Deze campervoucher is geldig tot eind 2025.

 

Omboeken naar 2021 of later

Wanneer u direct wilt omboeken naar een volgend jaar doet dat bij ons financieel gezien het meeste pijn. Immers deze periode kunnen we waarschinlijk moeilijk verkopen. Om de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen willen we voor een bedrag van € 500 per reservering hier aan mee werken. Na omboeking naar volgend jaar dient wel de totale reissom (excl de borg) per omgaande te worden overgemaakt.

 

Voorwaarden HollandCampers-voucher

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 1. HollandCampers-voucher wordt uitgegeven ingeval van annulering van gehuurde campers of groepsreizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de verhuur en/of diensten in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus en geldt met ingang van 13 maart 2020 voor annuleringen die zijn of worden gedaan tot 1 juni 2020 bij Holland Campers Wateringen. Zo komen we onze belofte om een onvergetelijke camperreis te maken na, alleen op een later tijdstip
 2. De HollandCampers-voucher kan alleen worden ingewisseld bij Holland Campers Wateringen of Holland Campers Malaga.
 3. De HollandCampers-voucher biedt geen aanspraak op eenzelfde of vergelijkbare prestatie als die met de oorspronke­lijke boeking gemoeid was.
 4. Op de HollandCampers -voucher staat de datum van uitgifte, de geldigheidsduur, de naam van de betreffende camperverhuurder, reserveringsnummer, de naam van de consument duidelijk vermeld.
 5. De HollandCampers-voucher is niet overdraagbaar aan een derde.
 6. Aanpassing van deze regeling kan plaats vinden ingeval de HISWA-RECRON dit nodig acht en/of de overheid haar maatregelen langer laat voortduren dan 31 december 2020.
Wij hebben deze maatregelen met zorg opgesteld, druk- en typefouten voorbehouden.  Opgemaakt 1-4-2020 te Wateringen,  bijgewerkt op 1 juli en 1 september 2020.

Neem contact op met ons